5 درصد از سهام بانك ملت در شرايطي به عنوان اولين بانك قابل واگذاري و مشمول اصل 44 تا پايان سال جاري در بورس عرضه خواهد شد كه جزئيات وضعيت اين بانك متشر مي شود.

به گزارش فارس، 5 درصد از سهام بانك ملت در شرايطي سال جاري در بورس عرضه خواهد شد كه با توجه به سود 87 ريالي هر سهم اين بانك در صورت برخورداري از نسبت قيمت به در آمد 10 نيز قيمت هر سهم اين بانك حداكثر 87 تومان خواهد بود.

در شرايطي هيئت پذيرش شركت بورس در 14 آذر 86 با پذيرش مشروط سهام اين بانك ملت مواقفت نموده كه بانك ملت از ادغام بانك‌هاي تهران، داريوش، بين‌المللي ايران ، عمران، بيمه ايران، ايران و عرب، پارس، اعتبارات تعاوني و توزيع، تجارت خارجي و فرهنگيان در تاريخ 31 تير 59 تشكيل و در اداره ثبت شركت‌ها به ثبت رسيده و با هدف ارائه خدمات بانكي و تسهيل امور بازرگاني داخلي و خارجي و فعاليت در رشته‌هاي توليدي در جهت خدمت به اقتصاد كشور، عمليات اجرايي خود را از همان تاريخ آغاز كرده است.

*شروط 9 گانه بورس

شركت بورس شرايط پذيرش بانك ملت را ملزوم به رعايت 9 شرط كه اين شروط عبارتند از تبديل نوع بانك از سهامي خاص به سهامي عام، تصويب اساسنامه بانك مطابق اساسنامه نمونه تأييد شده توسط سازمان بورس و الزامات بانك مركزي، ارائه صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي و بودجه حسابرسي شده سال 1386 تا تاريخ عرضه سهام، پيگيري نحوه تسويه مطالبات بانك از دولت و افشاي آن براي عموم، استعلام سياست دولت در خصوص پرداخت تسهيلات تكليفي، مابه‌التفاوت نرخ سود تسهيلات و تضمين‌هاي لازم در اين خصوص، منظور نمودن تعهدات مربوط به بازنشستگي كاركنان بانك در صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهه منتهي به 31/6/1386، اعلام سياست تقسيم سود بانك، استقرار كميته‌هاي حسابرسي و مديريت ريسك در بانك و معرفي اعضاي كميته‌ها به بورس و تهيه صورت تطبيق حساب‌هاي فيمابين با بانك مركزي شامل بدهي‌هاي ارزي و ريالي و تأييديه حسابرس در اين خصوص.

بر اساس اين گزارش، بنا بر اعلام مسئولين سازمان خصوصي سازي 5 درصد سهام اين بانك قطعا" امسال در بورس عرضه خواهد شد.

*سرمايه بانك

براساس اين گزارش ، سرمايه اوليه بانك ملت معادل 5/33 ميليارد ريال، در اثر ادغام بانك‌هاي ياد شده شكل گرفت و آخرين افزايش سرمايه‌ شرت در 19 مرداد 84 بالغ بر 11861 ميليارد ريال از محل تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و اندوخته تشعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي انجام شد. در حال حاضر سرمايه ثبت شده بانك مبلغ هزار و 310 ميليارد تومان منقسم به يك ميليارد و 3100 سهم 100 توماني است كه تماما" متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است.

*وضعيت پراكندگي و سود و زيان شعب بانك

اين در حالي است كه بانك ملت داراي 336 شعبه در تهران ( 318 شعبه سودده و 18 شعبه زيان‌ده)، 1624 شعبه در شهرستان‌ها ( 1406 شعبه سوده و 218 شعبه زيان‌ده) و 5 شعبه در خارج از كشور ( كلا سودده) بوده و مجموع سود شعبات سودده براي سال مالي گذشته بالغ بر 161 ميلياردتومان و مجموع زيان ها شعبات زيان‌ده برابر 5/23 ميليارد تومان است .

از سوي ديگر 354 شعبه از كل شعبه‌هاي بانك ملت بصورت سرقفلي و استيجاري مورد استفاده قرار مي‌گيرند كه 109 شعبه از اين تعداد در تهران و مابقي در شهرستان‌ها واقع است.

تعداد پرسنل شركت در حال حاضر 25 هزار و 68 نفر است كه 18 هزار و 233 نفر در واحدهاي صف و 6 هزار و 835 نفر در واحدهاي ستادي فعاليت مي‌كنند.

*استراتژي‌هاي بانك

اين گزارش مي افزايد : مهم‌ترين استراتژي‌هاي بانك ملت توسعه تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، مديريت روابط مشتريان ، بهبود كيفيت خدمات، توسعه منابع انساني و بهبود شاخص‌هاي عملكرد اعلام شده كه براي دستيابي به اين استراتژي‌ها اهدافي چون ارتقاء كيفيت و افزايش سرعت ارائه خدمات بانكي، دسترسي مشتريان به خدمات بانكي online، گرايش به سوي بانكداري الكترونيكي، شناسايي و جذب مشتريان كليدي، تسهيل دسترسي مشتريان به خدمات بانكي، استانداردسازي ارائه خدمات، تمركززدايي و تفويض اختيار در جهت تسريع ارائه خدمات، بهبود روش‌هاي جذب و نگهداري منابع انساني در جهت افزايش رضايت مشتريان، حفظ و ارتقاء جايگاه رقابتي بانك، مديريت بهينه تركيب سپرده‌هاي مشتريان، بهينه‌سازي پرتفوي مصارف و تعديل مطالبات فوق و ... ترسيم شده است.

*طرح‌هاي توسعه بانك

طرح‌هاي توسعه بانك ملت در بخش‌هاي مختلف شامل بخش پروژه‌هاي ساختماني و بخش IT است .

اين بانك در بخش ساختماني داراي پروژه‌هاي ساختمان مديريت شعب در 8 استان كشور، پروژه ساختماني آموزشي و تفريحي، پروژه ساختمان سايت اصفهان و ديگر پروژه‌هايي است كه نهايتا تا پايان سال 89 به بهره‌برداري مي رسند. مخارج سرمايه‌اي لازم براي اين طرح‌ها جمعا 707 هزار و 545 ميليون ريال است كه از محل منابع داخلي شركت تامين مالي خواهد شد.

در بخش IT نيز بانك ملت در اين بخش داراي پروژه‌هايي در زمينه توسعه كمي پوزهاي (POS) فروشگاهي، پروژه تاسيس پايگاه‌هاي شبانه‌روزي، پروژه سامانه بانكداري متمركز (core banking) است كه اين طرح‌هاحداكثر تا 89 تكميل شده و مخارج سرمايه‌اي لازم براي اين طرح‌ها جمعا" 423 هزار و 850 ميليون ريال است كه از محل منابع داخلي شركت‌ تامين مالي خواهد شد.

*نسبت كفايت سرمايه بانك

نسبت كفايت سرمايه بانك در پايان سال مالي اخير معادل 67/7 درصد، ميانگين بازده حقوق صاحبان سهام در 3 سال گذشته معادل 1/7 درصد و متوسط سود هر سهم 92 ريال اعلام شده در حالي كه پيش‌بيني درآمد هر سهم بانك براي سال مالي منتهي به 29/12/86 ( حسابرسي نشده) معادل 179 ريال برآورد شده است.

*اكثر نسبت‌هايي كارايي و بهره‌وري بانك

اكثر نسبت‌هايي كارايي و بهره‌وري بانك طي دوره مذكور روند رو به رشدي داشته‌اند. مانده تسهيلات اعطايي و سپرده‌هاي جذب شده در پايان سال مالي منتهي به 29/12/85 نسبت به سال قبل، به ترتيب 32/35 درصد رشد داشته و نرخ رشد نقدينگي بانك در سال‌هاي 83 تا 85 به ترتيب برابر (77) ، 6/33 و 9/19 درصد بوده است.

مطابق طرح مالي سه ساله ارائه شده از سوي بانك ملت به بورس اوراق بهادار، رشد سالانه جذب سپرده‌ها و اعطاي تسهيلات به ترتيب معادل 22 و 23 درصد و رشد درآمد هر سهم آن معادل 37 درصد پيش بيني شده و براي دوره مالي مذكور افزايش سرمايه‌اي مورد انتظار بانك نيست.

*مديران بانك

گزارش فارس آورده است : علي ديواندري ، با مدرك دكتراي مديريت استراتژيك و سوابقي چون عضو هيئت علمي دانشگاه، مشاور مدير عامل و رئيس دفتر تحقيقات و برنامه‌ريزي بانك ملت ، مدير عامل و رئيس هيئت مديره اين بانك است.

اين در حالي است كه عبدالكريم قوامي‌فر، يونس هرمزي، محمدرضا ساروخاني ، محسن فدوي، محمد حسن مقارئي و فتحعلي خوش بين مدير امور مالي از اعضا هئي مديره بانك ملت هستند.

*كارگزار معرف بانك

با توجه به اين نكته كه همه بانك هاي دولتي و خصوصي داراي شركت هاي كارگزاري اختصاص هستند شركت كارگزاري بانك ملت به عنوان كارگزار معرف و عرضه كننده سهام آن است.

*قراردادهاي با اهميت بانك در بخش بين‌الملل

بر اساس اطلاعات ارايه شده بانك ملت در در بخش بين‌الملل داراي قراردادهاي با اهميتي است كه عبارتند از : بانك ملت و بانك تجاري ايران و اروضا (EIH)، اعطاي وام تبعي به EIH تا ابتداي سال 2009 به مبلغ 2/5 ميليون يورو، بانك ملت و شعبه سئول جهت اعطاي وام تبعي به شعبه سئول، تا اواخر سال 2009 به ميزان 20 ميليون دلار، بانك ملت و پرشيا اينترنشنال بانك لندن (PIB) جهت وثايق وام اعطايي از سوي پرشيا بانك لندن به شركت بازرگاني پتروشيمي لندن تا21 سومين ماه ميلادي 2008 به ارزش 89 ميليون يورو و بانك ملت و پرشيا اينترنشنال بانك لندن (PIB) با هدف خريد اوراق قرضه بلندمدت به ارزش 28 ميليون يورو

تاريخ : | | نویسنده : kar-azgharbi |
رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
جشن عروسی
دوربین مداربسته دیجی همکار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
خدمات برش لیز
رفع جای جوش صورت با سابسیژن
میز و صندلی تالاری
لیپوماتیک
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
چگونه راننده دینگ شویم؟
روغن زالو چیست؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
اهواز چت
تحلیل آماری

لینک های مفید
آموزش مجازی | دوره آموزشی کفپوش سه بعدی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.